• Η καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας στo νομό Θεσσαλονίκης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
    Συγγραφείς: Σωτηράκογλου, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Στην πτυχιακή με τίτλο « Η καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας στο νομό Θεσσαλονίκης .» θα μιλήσουμε για τις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας από τους παραγωγούς στην ...