• Ύπαρξη φαρμακευτικών ενώσεων σε ύδατα στην Ελλάδα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Τάγκα, Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μελίνα-Σπυριδούλα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-10-05
    Η μελέτη ασχολείται με την ύπαρξη φαρμακευτικών ενώσεων σε ύδατα στην Ελλάδα. Πολλές ενώσεις έχουν προσδιορισθεί σε εισόδους και εξόδους εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, δείχνοντας ότι η επεξεργασία δεν είναι αποτελεσματική.