• Ποιότητα ζωής ασθενών 5-6 χρόνια μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Σκουραδάκη, Ανδρονίκη; Ταγαράκη, Στυλιανή
    Επιβλέπων καθηγητής: Καρτσωνάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-19
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της ποιότητας ζωής ασθενών με έμφραγμα μυοκαρδίου. Οι ασθενείς με καρδιακή νόσο αντιμετωπίζουν κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα λόγω της χρόνιας λήψης φαρμάκων, των ...