• Ρευματοειδής αρθρίτιδα - Νοσηλευτική παρέμβαση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Τριγάζη, Νίκη; Τσιράκη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκη, Ζαχαρένια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Από την έρευνα που κάναμε συμπεραίνουμε ότι η ασθένεια προσβάλει σε μεγαλύτερο ποσοστό τις γυναίκες από ότι τους άνδρες. Η ΡΑ μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες από 20 ετών και πάνω και το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται ...