• Παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Τσουπαναργιάς, Μιχάλης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-06-2008
    Δεδομένου των ενεργειακών προβλημάτων που υπάρχουν στον πλανήτη και με αφορμή την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, δημιουργήθηκε η παρούσα εργασία. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει και να ενισχύσει προτάσεις ...