• Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων (άρθρο 79, Ν. 3842/2010).

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Γαργεράκη, Μαρία; Χάϊμαν, Πία
    Επιβλέπων καθηγητής: Δρακωνάκης, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-07-2014
    Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στον αυτοέλεγχο υποβαλλόμενων δηλώσεων όπως αυτός διαμορφώθηκε έπειτα από κάποιες αλλαγές που προέκυψαν με τον νέο νόμο 3842 του 2010.