• Απόδοση κοινωνικών χαρακτηριστικών σε διαδραστικά αντικείμενα του διαδικτύου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Χαβιάρας, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-02-2011
    H συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ασχολείται με την αναφορά των γλωσσών με τις οποίες μπορεί να γίνει η ανάπτυξη των διεπαφών στο διαδίκτυο, HTML, Flash, Applet, προσεγγίσεις ανάπτυξης διεπαφών βασισμένες σε μοντέλα κ.α. ...