• Η επάρκεια του σχολικού νοσηλευτή και η συνεχιζόμενη επιμόρφωση του.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Παπαδάκη, Ραφαέλα; Χαιρέτη, Ζαχαρένια
    Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-11
    Η σχολική νοσηλευτική είναι μια εξειδικευμένη έκφραση του νοσηλευτικού κλάδου και αποτελεί αδιαμφησβήτητα λειτούργημα καθώς προάγει την υγεία, την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών αλλά και την ανάπτυξή τους σε βάθος ...