• Χρηματοδότηση μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών: τραπεζικός κλάδος ( ΕΤΕ, Αγροτική, Πειραιώς).

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Χαϊδεμενάκης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παξινός, Κοσμάς
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-02-2011
    Γενικός σκοπός και στόχος της πτυχιακής μου εργασίας είναι να ερευνηθεί, αναλυθεί και τέλος παρουσιαστεί η τάση της αγοράς (ελληνικά νοικοκυριά) όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο ...