• Η μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την περίοδο της πανδημίας: ανάλυση των επιπτώσεων της τηλε-εκπαίδευσης και των ΤΠΕ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κουτάντος, Γεώργιος; Μπουραντά, Μελπομένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-03
  Στο κατώφλι του 2020η παγκόσμια κοινότητα έμελλε να έρθει αντιμέτωπη με μια ακόμα πρόκληση παρόμοια της οποίας είχε συναντήσει ξανά και σε άλλους αιώνες. Η πανδημία COVID, η οποία τάραξε την κανονικότητα όλων των χωρών του ...
 • Ο ρόλος της πρακτικής άσκησης στις ξενοδοχειακές μονάδες πολυτελείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Μπουραντά, Μελπομένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-28
  Είναι κοινά αποδεκτό ότι η πρακτική άσκηση αποτελεί μία ευκαιρία για τους σπουδαστές, να απασχοληθούν για σύντομο χρονικό διάστημα, σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν σε πραγματικές ...