• Τουριστικός οδηγός με καθοδήγηση GPS σε περιβάλλον Android.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Χαϊδεμενάκη, Ειρήνη; Μαρούλης, Μιχάλης
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-03-2015
    Στόχος της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη μίας εφαρμογής σε περιβάλλον Android, η οποία υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα (smart phones), τα οποία είναι βασισμένα στο λειτουργικό σύστημα Android. Η εφαρμογή αποσκοπεί στην ...