• Κυψέλες καυσίμου και η εφαρμογή τους στο εργαστήριο Φυσικής ΙΙ.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Χαϊντάρη, Ντορέλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζανάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-17
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την μελέτη κυψελών καυσίμου και την χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εργαστήριο Φυσικής ΙΙ. Η πτυχιακή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια: Στο πρώτο γίνεται μια ...