• Ανάλυση και αξιολόγηση αποδόσεων μετοχών χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φακιολάκη, Βικτόρια
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετράκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-08-2012
  Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάλυση και την αξιολόγηση της πορείας ενός δείγματος 35 μετοχών πού διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου 31/01/2005 έως 31/12/2009. ...