• Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των επιχειρήσεων: Ικτινος Ελλας Α.Ε και FHL Κυριακίδης Α.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φαλαλάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καράμπελας, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-08-2012
  Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηριότητας στην Ευρώπη, έχει επηρεαστεί από τη τρέχουσα παγκόσμια ύφεση παρόλο που η χρονική εξέλιξη της κρίσης ποικίλουν μεταξύ των κρατών μελών της ...