• Διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Φαμπρικαράκη, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σχοινιωτάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-12-2012
  Αντικείμενο της έρευνας που θα παρουσιαστεί είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστεί κατά πόσο επηρεάστηκαν οι εμπορικές τράπεζες ...