• Καταγραφή στάσεων και απόψεων νέων ηλικίας 18-30 ετών για το θέμα του εθελοντισμού.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Βασιλάκη, Στυλιανή; Πλουμάκη, Ιωάννα; Φανάρη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Προµπονάς, Μιχάλης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-06-2008
    Σκοπός είναι να καταγράψουμε τις στάσεις, απόψεις και αντιλήψεις των νέων ηλικίας 18–30 ετών, για το θέμα του εθελοντισμού. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, θα επικεντρωθούμε στην αναζήτηση και μελέτη των βιβλιογραφικών ...