• Η συσχέτιση του κοινωνικού κεφαλαίου των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα με τη χρήση των υπηρεσιών υγείας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Γεωργιάς, Θεόδωρος; Δημητρίου, Ελένη; Ηρακλέους, Χριστίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κύρου, Ιωάννα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-07-2014
    Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την συλλογή δεδομένων σχετικά με το κοινωνικό κεφάλαιο των ασυνόδευ των ανηλίκων στην Ελλάδα και τη χρήση υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον , στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας είναι πρώτον, η διερεύνηση ...