• Επείγοντα περιστατικά στην κοινότητα και τρόπος αντιμετώπισής τους.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Δημητρίου, Ιωάννης; Ορφανός, Πέτρος; Ιακώβου, Ιωάννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-09-2010
    Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει το βαθμό αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών και τροχαίων ατυχημάτων σε επίπεδο κοινότητας (Κέντρα Υγείας).