• Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, νέα μορφή εταιρείας, ομοιότητες – διαφορές με ανώνυμη εταιρεία

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Ιεραπετρίτη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-08
    Η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και «οικογενειακής σύνθεσης». Το ελληνικό εταιρικό δίκαιο που προορίζεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει παραμεληθεί εδώ και δεκαετίες, σε ...