• Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Aθηνών 1996-1998.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ιερωνυμάκη, Χρυσάνθη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-20
  Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των εξελίξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και η μελέτη των εισηγμένων εταιριών τη χρονική περίοδο 1996-1998, όπως φαίνεται μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ...
 • Μελέτη δομών Α΄/θμιας ειδικής αγωγής και διερεύνηση των αναγκών των μαθητών τους. Το παράδειγμα του δήμου Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Ιερωνυμάκη, Χρυσάνθη; Τσέκου, Φανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Κούτρα, Κλειώ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-05-2009
  Στόχος της εργασίας μας ήταν να πλησιάσουμε τα άτομα με αναπηρίες, να γνωρίσουμε τον κόσμο τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, επιπλέον βασικό μέλημα μας ήταν να διερευνήσουμε τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες, ...