• Η στάση των εφήβων απέναντι στην αντισύλληψη.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Ιγγλεζάκη, Αναστασία; Καρπαθιωτάκη, Ουρανία; Κόκκινου, Γεωργία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-06-2009
    Η εφηβεία είναι περίοδος αφύπνισης και αναζητήσεων των παιδιών που προσπαθούν να βρουν διέξοδο και να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Στα πλαίσια αυτών των αναζη-τήσεων εντάσσεται και η επιθυμία τους να αναπτύξουν στενότερες ...