• Επισκόπηση αιολικής ενέργειας στην Εύβοια και στην ευρύτερη επικράτεια.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καδδίτη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-02-2009
    Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της αιολικής ενέργειας στη χώρα μας. Ειδικότερα γίνεται επισκόπηση της εκμετάλλευσης της ,στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται ...