• Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου κατοικίας στην περιοχή Πετροκεφαλιού Μοιρών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Καδιανάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουνδουράκη, Ε.
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Το θέμα της εργασίας που παρατίθεται παρακάτω είναι «η μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου κατοικίας». Μέσα από την ιστορική αναδρομή παρουσιάζεται η εξέλιξη των κήπων με το πέρασμα των αιώνων, και γίνονται κατανοητές ...