• Εκτίμηση της γνωστικής λειτουργίας των ηλικιωμένων ατόμων που λαμβάνουν κατ' οίκον φροντίδα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Γιαννακοπούλου, Ιουλία; Κασαμπά, Αργυρώ-Μαρία; Καφφάτου, Ελένη-Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-09-10
    Εισαγωγή: Τόσο η γνωστική δυσλειτουργία, όσο και η ευπάθεια αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου έλλειψης αυτονομίας και περιορισμού των ηλικιωμένων ατόμων στο σπίτι. Ωστόσο, η πιθανή τους σχέση δεν έχει πλήρως ...