• Ανάλυση και αξιολόγηση των ειδικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Οικονομικών για την φορολογία ακινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κωνσταντακόπουλος, Θεόδωρος; Λουκαδάκης, Αριστείδης; Νικηφόρος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-05-2013
  Ένα μέτρο που επέβαλλε το κράτος με σκοπό να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, ήταν η επιβολή φόρου στα ακίνητα. Η φορολογία αυτή όμως διαχρονικά είχε πολλές μετατροπές, καθώς έψαχνε να βρει την δικαιότερη ...