• Κλείσιμο ισολογισμού Α.Ε. Αποτελέσματα χρήσης-γενική εκμετάλλευση-αποτελέσματα προς διάθεση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουντούρης, Μαρίνος; Μαχλής, Γεώργιος; Ροδίτης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσιμπούκης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η Α.Ε είναι η κατ’ εξοχήν κεφαλαιουχική εταιρεία που το κεφάλαιό της διαιρείται σε ίσα μερίδια, τις μετοχές και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι: Α) Η ευθύνη των μετόχων της Α.Ε. είναι περιορισμένη και φθάνει μέχρι ...