• Ανάλυση και ερμηνεία του ισχύοντος Κυπριακού φορολογικού νόμου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γκιουζελίδης, Νικόλαος; Μαγκαφουράκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δοξαστάκη, Καλλιόπη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-01-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία συντάχθηκε συμφωνά με πραγματικά στοιχειά για το έτος που διανύουμε και περιέχει πληροφορίες για το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, βασιζόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική από τον Ιανουάριο ...