• Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Μποζδελεκίδης, Φώτιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-07-2014
    Η ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών , υπήρξε σταθμός στην οικονομική ιστορία της Ελλάδας ξεκινώντας την λειτουργία του στις 30 Σεπτεμβρίου 1876. Υπεύθυνη για την εποπτεία και ομαλή λειτουργία του Χρηματιστηρίου είναι ...