• Μελέτη της αποτελεσματικότητας τεσσάρων βιολογικών παραγόντων στην αντιμετώπιση του θρίπα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Γουμενάκη, Ιωάννα; Μυλωνάκη, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη-Μπουρναζάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Πολλές εκατοντάδες ειδών θρίπα έχουν καταγραφεί ως σοβαροί, περιστασιακοί ή μικρής σπουδαιότητας εχθροί, σε πολλά γεωργικής σημασίας, καλλωπιστικά, φυτά μεγάλης καλλιέργειας και δασικών προϊόντων παγκοσμίως. Σε ένα σύνολο ...