• Ο αθλητικός τουρισμός στο νομό Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μυλωνάκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στο παρούσα πτυχιακή παρουσιάζεται μια έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης ή όχι του Νομού Χανίων όσον αφορά τον Αθλητικό Τουρισμό. Συγκεκριμένα στο Πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στον ορισμό του Αθλητικού Τουρισμού ...
 • Υπερτροφές (Superfoods) και Πρωτογενής Τομέας Παράγωγης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Κρυωνά, Πηνελόπη; Μυλωνάκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοκκινάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-16
  Ο όρος «Υπερτροφές ή superfoods» έχει γίνει ένας δημοφιλής όρος στη γλώσσα των τροφίμων και της υγείας. Ωστόσο, δεν υπάρχει τεχνικός όρος της λέξης και ιδιαίτερα επιστημονικά στοιχεία για τις επιπτώσεις στην υγεία αυτών ...