• Τα διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα και ο ρόλος τους στη σύναψη και λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μυλωνάκης, Γιάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουτουλάκη, Άννα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-11-2009
  Η πτυχιακή μου εργασία αναφέρεται στα διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα και τον ρόλο τους στην σύναψη και λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης. Αποτελείται από πέντε (5) κεφάλαια μέσα από τα οποία θα προσπαθήσω να ...