• Εκπαιδευτική ρομποτική.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μυλωνάς, Σταύρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Δοϊτσίδης, Ελευθέριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-07-2012
    Στην παρούσα πτυχιακή γίνεται εκτενής επισκόπηση διαφόρων διαθέσιμων εργαλείων τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο πραγματικών διατάξεων που δύναται να χρησιμοποιηθούν σαν επικουρικά μέσα για την διδασκαλία της ...