• Χαμηλή αυτοεκτίμηση και κοινωνικό στίγμα σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Μάστορα, Ελένη; Μυτιληναίου, Μαρίνα; Παπατουκάκη, Μιχαέλα; Χαρκιολάκη, Αντωνία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μιχελή, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-10
    Εισαγωγή: Από τα αρχαία χρόνια έως και την σημερινή εποχή, οι απόψεις γύρω από τις ψυχικές διαταραχές, αλλά και τους ψυχικά ασθενείς ποικίλουν. Σε παλαιότερες εποχές πιστεύονταν πως όσοι πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, ...