• Μελέτη διάδοσης θορύβου σε εξωτερικό περιβάλλον με εφαρμογή σε κατασκευαστικά έργα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Μυτιληνάκης, Δημήτρης
    Επιβλέπων καθηγητής: Σηφάκης, Μηνάς
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-08-2011
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά στη μελέτη της διάδοσης του ήχου σε εξωτερικό περιβάλλον και συγκεκριμένα στο θόρυβο από κατασκευαστικά έργα (εργοτάξια). Μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία και διεθνείς κανονισμοί, καθώς ...