• Αξιολόγηση μεθόδων επιλογής προσωπικού στις επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ναντέσντα, Τάρλεβα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-06-2011
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία προσεγγίζει το θέμα της αξιολόγησης των μεθόδων επιλογής προσωπικού. Στο 1ο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια και το περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Αναφέρεται επίσης στους στόχους της ...