• Φορολογία εισοδήματος ανωνύμων εταιριών: επιπτόμενα και μη εκπιπτόμενα έξοδα-έσοδα, αποτελέσματα χρήσεως απόδοση φόρου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παχούλου, Νικολία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2008
  Στη παρούσα μελέτη θα αναλύσουμε θέματα Ανωνύμων Εταιρειών, όσον αφορά τη φορολογία των καθαρών κερδών της και πως υπολογίζονται αυτά μέσα από την λογιστική της οργάνωση, με τη βοήθεια του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Θα ...