• Οι απόψεις των θεραπευτών για τη λειτουργία της τέχνης ως θεραπευτικό μέσο ατόμων με αυτισμό.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ανδρομιδά, Γεωργία; Ρακάρου, Χριστίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σηφάκη, Ειρήνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-01
    Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται τις απόψεις των θεραπευτών (εικαστικών ψυχο-θεραπευτών, μουσικοθεραπευτών, χοροθεραπευτών, δραματοθεραπευτών, θεραπευτών ψυχοδράματος), για τη λειτουργία της τέχνης ως ψυχο-θεραπευτικό μέσο ...