• Δορυφορική επικοινωνία με τους ερασιτεχνικούς δορυφόρους μέσω DSP.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ρούσσος, Στάθης
    Επιβλέπων καθηγητής: Πατεράκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-05-2008
    Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετήσουμε την επικοινωνία και τη μετάδοση πακέτων (packet radio) μεταξύ ραδιοερασιτεχνικών εξοπλισμών με τη βοήθεια ασύγχρονων δορυφόρων. Το Packet Radio είναι μία μέθοδος αυτοματοποιημένης ...