• Η οικογένεια στον αγροτικό χώρο της επαρχίας: λειτουργίες, ρολόι, μετασχηματισμοί.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Καραγιάννη, Δήμητρα; Σαχινίδου, Μαγδαλινή
    Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-10
    Η παρούσα πτυχιακή έρευνα επιδιώκει μέσα από μια ιστορική, κοινωνική και οικονομική προσέγγιση να αναδείξει την εξέλιξη του κοινωνικού φαινομένου της οικογένειας από τη δεκαετία του 70’ μέχρι και σήμερα. Στοχεύει να φωτίσει ...