• Εφαρμογή εσωτερικής διαχείρησης κρατήσεων σε ξενοδοχεία.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Σαγιαδινός, Ευστάθιος; Καρούζος, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-03-2011
    Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εφαρμογής αυτοματοποίησης των εσωτερικών διεργασιών κρατήσεων και πληρωμής σε ένα ξενοδοχείο από το προσωπικό του ξενοδοχείου και θα αναπτύσσεται ...