• Βελτιστοποίηση κόστους εμπορευματικών μεταφορών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Δημητριάδη, Χριστίνα; Σακαρίκου, Ελισάβετ-Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-06-2011
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μερικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, ο συσχετισμός τους με την ζωή μας και ποιες είναι οι πιθανές λύσεις, ώστε να ...