• Παραδοσιακά επαγγέλματα/προϊόντα στο αστικό κέντρο του Ηρακλείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Καραμπακάκη, Γιασεμή; Συγγελάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-09
    Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την καταγραφή των παραδοσιακών επαγγελμάτων που υπήρχαν στο αστικό κέντρο του Ηρακλείου κατά το 20ο αιώνα. Μέσα από αυτήν την παρουσίαση θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε πόσα από αυτά υπάρχουν ...