• Ικανοποίηση από την εργασία: ηπερίπτωση των εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Συντιχάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-09-2014
    Η εργασιακή ικανοποίηση είναι ένα θέμα που έχει μελετηθεί αρκετά στην βιβλιογραφία, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των διοικητικών υπαλλήλων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ...