• Αναβαλλόμενη φορολογία.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Μουρτζάκης, Ιωάννης; Ταχάν, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραμπίνης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-05
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία οφείλει τη δημιουργία της στο γενικότερο ενδιαφέρον που παρατηρείται για την οικονομία τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την αναβαλλόμενη φορολογία. Η εργασία μας αποτελείται ...