• Προσφορά προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού - τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων από τα τουριστικά γραφεία της Αθήνας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ταγάρη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-08-2013
  Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθεί η προσφορά των προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού και τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων από τα τουριστικά γραφεία της Αθήνας. Στο εισαγωγικό-θεωρητικό κομμάτι της ...