• Κοινωνική αλληλεγγύη και προστασία του παιδιού. Στην περιοχή του λάκκου απο τον Δήμο Ηρακλείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Δατσέρη, Ειρήνη; Σκουλούδη, Χρυσούλα; Τακιρτακόγλου, Ουρανία
    Επιβλέπων καθηγητής: Δαφέρμου, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-12-2009
    Με το πέρασμα του χρόνου κάποιες αξίες αλλάζουν και κάποιες άλλες παραμένουν σταθερές. Η αξία και η ποιότητα της ζωής είναι κάποιες από αυτές. Οι συνθήκες υπό τις οποίες διαβιώνουν μειονοτικές ομάδες στην Ελλάδα και ...