• Εντερική και παρεντερική διατροφή και η κλινική τους εφαρμογή.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Κιντής, Σπυρίδων; Τακούλας, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσιριγωτάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-10-2010
    Η τεχνητή διατροφή αποτέλεσε έναν από τους πρώτους τομείς εφαρμογής της Ιατρικής Πληροφορικής με ποικιλία συστημάτων και εφαρμογών που έχουν ήδη αναπτυχθεί και εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση. Η πλειοψηφεία των ηλεκτρονικών ...