• Ηχητική επένδυση για την ταινία μικρού μήκους «The Kinematograph» τουTomek Z. Baginski.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Ταλαδιανού, Πολυτίμη
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαλσαμάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-24
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τη δημιουργία του ηχητικού περιβάλλοντος της ταινίας, μικρού μήκους «The Kinematograph» του TomekZ. Baginski. Για την ολοκλήρωση του πρακτικού μέρους της εργασίας ακολουθήθηκαν μία σειρά ...