• Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων (Ν.2238/94 και Π.Δ.299/2003).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαφειάδη, Σεβαστή
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακωνάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-06-2009
  Οι αποσβέσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της φορολογικής νομοθεσίας και της λογιστικής και επηρεάζονται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου ή της κατηγορίας των παγίων. Στην εργασία αυτή λοιπόν θα δούμε πως ...