• Ποιότητα υπηρεσιών και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Βαγενά, Αννα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-10-2009
    Αναλύεται η έννοια της ποιότητας των τουριστικών προιοντων-υπηρεσιών και οι τρόποι αντιμετώπισης παραπόνων πελατών καθως και οι τρόποι βελτίωσης τυχων προβλημάτων στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.